همکاری در فروش :
کليه افراد حقیقی و حقوقی که تمايل به فعاليت در زمينه معرفی و فروش "SunWay SMS Server" دارند می توانند با ارسال اطلاعات معرفی خود و اطلاعات اولیه از مشترک احتمالی که قصد معرفی سرور به آن را دارند به آدرس ایمیل reseller [@] sunwaysms.com وارد پروسه همکاری در فروش سرور شوند. روال همکاری به اين ترتيب است که پس از ارسال اين اطلاعات ، کارشناسان واحد فروش شرکت با شما تماس برقرار کرده که جزییات شرایط کیس تجاری مطرح شده برای طرفين مشخص تر گردد، سپس بر اساس توافقات بعمل آمده فرآیند بازاريابی توسط شما و يا شرکت آغاز شده و مراحل پيشرفت توسط هريک از طرفين به اطلاع طرف ديگر خواهید رسيد.

برخی از نکات حائز اهميت :

  • حفظ محرمانگی اطلاعات شخص يا شرکت همکار و يا مشترک احتمالی وی توسط شرکت تضمين می گردد.
  • تعیین کانال های ارتباطی با مشتری با صلاحديد شخص يا شرکت همکار صورت می پذیرد.
  • درصد نهايي همکاری در فروش بين 5 تا 15درصد می باشد که تابعی از شرایط کیس تجاری و توافقات طرفين است.
 
نمایندگی رسمی :
افراد حقوقی که قصد اخذ و پذیرش نمایندگی فروش شرکت را دارند باید دارای شرایط ذیل باشند :
  • دارای شرکت رسمی به شماره ثبت مشخص از اداره ثبت شرکتها و با موضوع فعالیت در زمينه ICT (مندرج در اساسنامه شرکت) باشد.
  • عضو سازمان نظام صنفی رايانه ايي کشور باشند.
  • دارای حسن شهرت ، رزومه کامل و سوابق مثبت در زمینه ارائه خدمات و عرضه محصولات اینترنتی ، نرم افزاری و سخت افزاری باشند.
  • یک فقره چک به مبلغ 300.000.000 ریال به عنوان تعهد و ضمانت اجرای دقیق مفاد قرارداد ، در طول دوران نمایندگی در اختیار شرکت قراردهند.
  • حداقل 1 دستگاه سرور (جهت پرزنت ، دمو و نصب آزمایشی) از شرکت خریداری نمايند.
  • کلیه محصولات را به قیمت مصوب شرکت عرضه نمایند.
  • از ملزومات ارائه شده شرکت جهت معرفی محصول به نحو احسن استفاده نموده و همچنین پیرو سیاست ها و استراتژی فروش شرکت جهت فروش محصول حداکثر توان خود را بکار گیرند.
متقاضیان محترم جهت دریافت اطلاعات بیشتر همچون جدول تخفیفات فروش نمایندگان ، شرایط پرداخت ، طرح های تشویقی و حمایتی شرکت و ... درخواست خود را به ایمیل reseller [@] sunwaysms.com ارسال نمایند.