شرایط واگذاری و نحوه ارائه قیمت
مخاطبین این سیستم ( سرور سخت افزاری + سامانه مديريت پيام کوتاه ) به 2 گونه می توانند از امکانات آن بهره مند شوند :

 • مشترکين فعلی و يا جدید شرکت سان وی
 • مشترکين شرکت های مگفا ، آتيه داده پرداز و رهیاب پيام گستران
 •  
   
  مشترکين سان وی:
  در اين شرايط مشتری در صورتی که از سرویس فعلی سامانه اينترنتی مدیريت پيام کوتاه شرکت (sms.sunwaysms.com) بهرمند است می تواند از طریق وب سرويس موجود در سيستم به سرور اصلی شرکت ( از طریق سرور خریداری شده خودشان ) متصل شده و بدون هرگونه تغيير در بانک ها ، شماره اختصاصی ، شارژ ارسال و شرایط مربوط به آن ، گزارشات اعتبار و ... نسبت به تهیه و راه اندازی سرور اقدام نمایند. بديهی است با توجه به اينکه اين دسته از مشترکين با خریداری سرور ، Customer Level خود را ارتقاء خواهند داد ، علاوه بر امکانات و مزایای مطرح شده در معرفی سرور از کانال های اختصاصی ارسال نيز (جهت بهره مندی از ماکزیمم سرعت ارسال) بهره مند خواهند شد.
   
  مشترکين شرکت های مگفا ، آتيه داده پرداز و رهیاب پيام گستران :
  این شيوه واگذاری مخصوص سازمان ها و مجموعه هایی است که به صورت مستقيم از شرکت های مگفا ، آتیه و .... ، خدمات (وب سرويس و ... ) دريافت کرده اند و به هر دليلی تمايل به استفاده از Application شرکت سان وی و يا بهره مندی از امکانات و امتيازات سرور توليد شده توسط اين شرکت را دارند. در اين صورت شماره اختصاصی ، شارژ ارسال و ساير موارد مربوطه توسط همان شرکت ارائه دهنده خدمات (به عنوان مثال مگفا) تامین می گردد.
   
  پارامترهای تاثير گذار در قيمت:
  • خدمات فعلی ارزش افزوده پيام کوتاه خود را از چه شرکتی دريافت می نمايید. ( سان وی يا ساير تامين کنندگان )
  • تعداد سرور درخواستی
  • تعداد سامانه درخواستی
  • تعداد خط مورد نياز
  • تعداد کاربران سیستم
  • درخواست تامين امنيت سرور
  • محل نصب
  شرايط واگذاری :